Politica de confidențialitate

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dvs. personale este o preocupare majoră a Fundației C.A.E.S.A.R.. Fundația C.A.E.S.A.R. se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dvs. pe acest site, exceptând situațiile legale. Fundația C.A.E.S.A.R. nu va transmite niciunui terț datele dvs. personale introduse de dvs. pe site conform prezentului document.

Fundația C.A.E.S.A.R. ia toate masurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru procesarea aplicației la proiectul „Ziua Generației Z” și desfășurarea acestuia.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Fundația C.A.E.S.A.R. are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este derularea proiectului „Ziua Generației Z.” Datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când completați formularul de înscriere pe site-ul nostru, cu scopul de a vă selecta drept participant la proiectul „Ziua Generației Z”.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor din site-ul web:

– informații de contact: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon fix/fax, mobil;

– alte date de contact: adresă poștală, inclusiv adresa de domiciliu și/sau adresa profesională, locul de muncă, CV, poză, in cazul in care ni le-ați comunicat;

Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu daca vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată noua, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm sa ne contactați prin e-mail la: contact@fundatiacaesar.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile amintite mai sus, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul).

Confidențialitatea datelor minorilor

Fundația C.A.E.S.A.R. nu colectează cu bună știință pe site-ul său date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani decât cu consimțământul scris și explicit al părintelui sau tutorelui legal. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Fundației C.A.E.S.A.R. datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Fundația C.A.E.S.A.R.. În cazul în care Fundația C.A.E.S.A.R. descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Fundația C.A.E.S.A.R. va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

•    Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le deținem;

•    Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

•    Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal;

•    Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimțământ;

•    Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

•    Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. sau să le transmitem unei alte entități indicate de dvs.;

•    Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Daca nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Romania.

Securitate date personale

Siguranța datelor personale înscrise pe site-ul web constituie una dintre prioritățile Fundației C.A.E.S.A.R.. Cu toate acestea, Fundația C.A.E.S.A.R. atenționează că nicio informație transmisa via Internet nu poate fi in totalitate sigură și recomandă maximă atenție la completarea acestui tip de date online. În aceste condiții, Fundația C.A.E.S.A.R. se angajează sa ia toate masurile posibile pentru a asigura securitatea informațiilor aplicanților.

Cookies

Pentru a vă oferi o navigare cât mai eficientă pe site-urile proiectului, folosim facilitățile browserului internet numit “cookie”. Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului cu scopul de a personaliza paginile în funcție de vizitator. Aveți optiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies. În acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigarii pe site. Folosirea în continuare a site-ului constituie un răspuns afirmativ de acceptare a condiţiilor menționate.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm sa ne scrieți la adresa contact@fundatiacaesar.ro

Site-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a vă ajuta să navigaţi cât mai bine. Mai multe informaţii despre cum utilizăm cookie-urile găsiţi în politica noastră de confidenţialitate.